Ein ny song for Herren Hefte nr. 1 Advent-Jul Bibelske salmar for bruk i høyringsgudstjenester

(CP2617NN)
Produktgruppe Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier Blandakor
Instrument Blanda kor
Blanda kor
menighet
Besetninger Menighet
SATB
Unisont
Produktserier Ressursserie
ForfatterBibel
KomponistTøsse, Eilert
Komponert år 2008
Utgivelsesdato 2008-11-24
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
Produkt type Fysisk vare
Pris
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
193,05 NOK
(inkl. 25% MVA)
Pris: <div>193,05&nbsp;NOK</div><div class="taxtext">(inkl. 25% MVA)</div>
Fra forordet av Eilert Tøsse
"I «Forslag til Ny ordning for hovedgudstjenesten i Den Norske Kirke» åpnes det for bruk av bibelsk salme / poetisk bibeltekst i form av «Dagens salme» Dette dreier seg i all hovedsak om kortere utsnitt fra Salmenes bok, i noen tilfeller også tekster fra profeten Jesaja, Evangeliet etter Lukas og Paulus 2. brev til Timoteus, samt noen tekstgjendiktninger, brukt tidligere i liturgiske sanger (NoS og Salmer 1997). Dette tekstutvalget omfatter både kirkeårstider og spesielle dager. Alle salmene i denne samlingen har disse tekstene som utgangspunkt. Generelt om salmene, oppbygning, fremføring o.l.
Felles for salmene i heftet er omkvedet, som er ment å synges av hele menigheten. Dette synges først av koret, fortrinnsvis a capella, deretter av menighet og kor, ledsaget av orgel.
Omkvedet gjentas etter hvert vers (heretter kalt «salmodi»). Diskantstemmen (i såvel omkved som salmodi) kan utføres både vokalt og instrumentalt. Har en ikke kor, kan liturgen eller en forsanger presentere omkvedet og synge salmodiene. Det er viktig at menigheten har både tekst og noter til omkvedet, fordi dette øker sjansen for menighetens medvirkning betydelig.
Salmodiene kan utføres både unisont med orgel og flerstemt a capella (orgel ad lib.). I tilfeller der en hverken har flerstemmig kor eller orgel (f.eks. i mindre kapeller, hus-fellesskap, leirsammenheng) kan også salmene i sin helhet fremføres unisont a capella. I slike mindre sammenhenger kan en gjerne også prøve å få alle med både på salmodi og omkved. Om tonespråk etc.
Ved valg av tonespråk har målsettingen hele tiden vært å finne frem til taktarter og musikalske vendinger som oppleves sangbare og som er egnet til å bære fram tekstene på en troverdig måte.
Det er med stor glede og forventning jeg nå presenterer disse salmene, med håp om at de vil bli hyppig brukt; fremført til Guds ære og til glede og oppbyggelse for kirkens menigheter."
Menighetsomkved kan lastes ned fra våre internettsider i butikken under ressurser.
Samlingen foreligger også på nynorsk.
DEMO PDF
hires250335.pdf

Lignende produkter
En ny sang for Herren Hefte nr. 1 Advent-Jul Bibelske salmer for bruk i høringsgudstjenester
(CP2617BM)
CP2617BM
154,44 NOK
(inkl. 0% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager