Kjøpebetingelser

 

Kjøpsinformasjon gjeldende fra 01.01.2017

Kornoter leveres i prinsipp kun i kor-sett. Kunder som ønsker gjennomsynseksemplar, kan se dette på www.cantando.com eller fra andre forlag, få tilsendt en demo av verket, så langt som det er mulig
 

Leveransebetingelser
Vi sender normalt lagerførte noter samme dag ved bestilling før kl. 1200, med reservasjon om ev. utsolgte produkter.

Ved bestilling av ikke lagerførte varer er normal leveringstid fra:

Norske forlag normalt ca. 5-10 virkedager.

Europa 2-4 uker.

USA 4- 6 uker. 

Raskere levering kan avtales. Dette vil da medføre en ekstra kostnad for ekspressfrakt.

 

Levering
Vi leverer normalt alle bestillinger på den raskeste måte, brev, servicepakke eller bedriftspakke (til foreninger, musikkskoler etc.). Ved bestilling fra flere forlag på en ordre så sendes notene fortløpende når vi mottar disse, om ikke annet er avtalt.

 

Priser
Merverdiavgift (MVA) inngår i de priser hvor dette er pålagt oss (ikke bøker). Vi reserverer oss for prisforandringer.
Kostnad for porto (sending og faktura) og emballasje kommer i tillegg. Det tilkommer ekpidisjonsgebyr på kr 25,- ved nettordre og 45,- ved bestilling over mail, telefon eller brev.

 


Betaling
Normale betalingsbetingelser er 14 dager hvis annet ikke er avtalt. Betaler må selv dekke alle gebyr ved betaling av faktura.

 

Abonnement

Hovedpunkter i abonnementsordninger:

Abonnementet belastes forskuddsvis for

Korabonnement: et år, med forfall i begynnelsen av året eller ved inngåelse av abonnement.

Abonnement på Permen og KoralPermen: et halvt år, med forfall i begynnelsen av året og i juni måned eller ved inngåelse av abonnement.

Andre abonnement faktureres ved utsendelse.

Oppsigelse skal skje skriftlig innen den 30.11. for påfølgende år.

Musikkforlaget forplikter seg til enhver tid å utgi tidsaktuelle utgivelser for den aktuelle målgruppen.

 

Retur
Cantando Musikkforlag tar i prinsippet ikke bestilte, feilfrie varer i retur. Returrett kan avtales og skal da fremkomme på faktura.

Transportskader
Transportskader skal anmeldes direkte til transportør.Reklamasjon
Reklamasjon må skje innen 14 dager fra fakturadato.

 

Angrefrist
Angrefrist er 14. dager fra varen er mottatt. Ved nedlasting av noter er det ikke angrefrist.Ikke avhendet pakker
Hvis pakker ikke blir avhentet, påløper dessverre de faktiske kostnader vi har hatt med
forsendelsen, returfrakt og ny fraktkostnad.

 

Eiendomsrett

Varene forblir forlagets eiendom inntil de er betalt.