KoralPermen

(100965)
Produktgruppe Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier Permen
Abonnement
Utgivelsesdato 2016-05-08
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
Produkt type Fysisk vare
Pris
13347,56 NOK
(inkl. 25% MVA)
Pris: <div>13347,56&nbsp;NOK</div><div class="taxtext">(inkl. 25% MVA)</div>
KoralPermen består av 3486 sider med ledsagesatser og arrangement over salmer fra Norsk salmebok 1985, Salmer 1997 og Norsk salmebok 2013.
Det er 256 arrangører representert i denne samlingen som består av 3372 satser fordelt på 3486 sider. Alle vers er inkludert i utgivelsen, og sammen med flere satser og alternative tonearter er dette en uvurderlig samling for enhver kirkemusiker.
4 utsendinger per år.
Kr 750,- per utsending
Abonnementet faktureres per januar og juni.
Ang FYSISKE permer:
fra 2.halvdel av 2016 vil vi ikke lengre fakturere og sende ut fysiske permer pga for store omkostninger.
Fra og med da kjøper abonnenter permer selv ( 45mm -4 hulls-m/instikk), og printer ut forsider og rygger selv slik at de selv kan se hvor mye de trenger av dette.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Følgende betingelser gjelder ved abonnement og er gjeldende ved bestilling.

Abonnement inngås per år (det kan også ligge en binding for 2 år, grunnet kampanjerabatter).

Abonnementer på Permen og Koralpermen faktureres etterskuddsvis hvert halvår juni/juli og november/desember.

Det er 4 uts. per år a kr. 750,–. uts.for 2018 faktureres utenom.

Abonnenter holder permer selv (45mm,m/innstikk,4 hulls)

Oppsigelse skal skje skriftlig innen den 30.11 for påfølgende kalenderår

Angrefrist er 14. dager fra inngåelse av abonnement. Det er ikke angrefrist på nettbaserte abonnement.

Abonnementer på Permen og Koralpermen har 10% grunnrabatt på alle orgelutgivelser fra Cantando Musikkforlag.

Musikkforlaget forplikter seg til enhver til å utgi tidsaktuelle utgivelser for den aktuelle målgruppen.