Alle kan synge - særtrykk - Springdans fra Bergen

(CN3878_23)
Produktgruppe Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier Blandakor
Instrument Blanda kor
Besetninger SAB
Sider 2
Vanskelighetsgrad 1
ArrangørReitan, Inger Elise
ForfatterTrad
KomponistTrad
Utgivelsesdato 2018-08-13
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
ISMN 979-0-2612-3878-6
Produkt type Digital vare
Pris
Lagersaldo
In stock
17,61 NOK
20,73 NOK
(inkl. 25% MVA)
Pris: <div class="realprice">17,61&nbsp;NOK<div class="originalprice">20,73&nbsp;NOK</div></div><div class="taxtext">(inkl. 25% MVA)</div>
Dette er det fjerde heftet i Alle kan synge-serien. Dette heftet har et blandet repertoar: evergreens, viser, folketoner, julesanger, klassiske sanger og opera. De tidligere Alle kan synge-heftene fra 2008 inneholdt tematisk hhv. Julesanger, Norske sanger og folkeviser samt Svenske, danske og engelske sanger. Arrangementene er skrevet for kor med stor damegruppe og mindre herregruppe, en situasjon som mange kor vil kjenne seg i gjen i. Derfor er sangene tilrettelagt for to damestemmer, sopran og alt, og én herrestemme i barytonleie.
Arrangementene er opprinnelig skrevet for det store sangprosjektet Alle kan synge som startet i Oslo av Carl Høgset i 2002 og som også finnes flere andre steder i Norge. Mange av deltagerne her er utrente både som sangere og som korsangere, og arrangementene er derfor spesielt
pedagogisk tilrettelagt for dette formålet. De egner seg godt til mange typer amatørkor, som for eksempel bedriftskor, bygdekor, kirkekor og skolekor. De er også godt egnet som øvingsmateriale for primavista-sang i ulike typer musikkundervisning.
Typiske trekk ved disse arrangementene er:
• Moderat stemmeomfang: sopranstemmen går normalt ikke høyere enn til D2, altstemmen går normalt ikke høyere enn A1 og basstemmen ligger i et barytonleie med noen muligheter for oktavering dersom det blir for dypt for noen av sangerne.
• Enkle stemmer: stemmeføringen er laget så enkel og sangbar som mulig, med mye trinnvise bevegelser og med logiske og naturlige sprang. Det er også lagt vekt på at starten på stykkene og overgangen mellom frasene skal ligge godt tilrette for de enkelte stemmene.
• Veksling av melodiføringen: for at alle stemmer skal få melodiske roller, har mange av arrangementene en vandrende melodi. Dermed får alle litt av ”hovedrollen”.
• Stor frihet til tolkning og uttrykk: arrangementene har gjerne et forslag til tempo og hovedkarakter. Ut over dette er det ikke påført styrkegrader eller artikulasjonstegn (med noen unntak). Dirigenten bør selv bestemme hvordan de ulike vers skal uttrykkes og varieres. Enkelte av sangene har også flere vers enn strengt tatt nødvendig. Her kan man selvsagt plukke ut de mest aktuelle.
• Akkordbesifring: arrangementene er skrevet slik at de kan godt fremføres a capella, altså uten akkompagnement. I tillegg har alle satsene påført akkordbesifring. Denne kan både tjene som støtte for dirigenten under innøvingen og som akkompagnementsforslag.
• Om bruk av piano og akkompagnement: piano er et godt hjelpemiddel og kan godt ledsage satsene. Det kan også være en god støtte for intonasjonen. Men det må brukes med forsiktighet så det ikke overdøver sangstemmene. Husk at pianoet kan være et ”slagverksinstrument” og pianisten/dirigenten må legge vekt på mykt og lekkert anslag. Det er mange av sangene som godt kan fremføres med en liten komp-gruppe, så som bass og slagverk, i tillegg til piano, gitar eller trekkspill. Her er akkordbesifringen nyttig.
Se forøvrig bak i noteheftet. Her er det tips og forslag til innøvingen av de enkelte sangene.

Innhold
An die Freude
An Irish Blessing
Autumn Leaves
Brudemarsj fra Lohengrin
Bruremarsj fra Lødingen
Brureslått fra Øre
Christmas Lullaby
Danny Boy
Ding dong! merrily on high
Fjäriln vingad
Fly me to the moon
I en natt så klar og kald
If love's a sweet passion
Il est né, le divin Enfant
Jeg synger julekvad
Make you feel my love
Morning has broken
Nordnorsk julesalme
Puer natus in Bethlehem
På Eidsvoll stander en "sagahall"
See amid the winter's snow
Sound of Silence
Springdans fra Bergen
Svantes lykkelige dag
PDF
PDF-Springdans fra B

Lignende produkter
Alle kan synge - Evergreens,folketoner,viser,jul og opera
(CN3878)
CN3878
183,30 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock
Alle kan synge - særtykk -An Irish blessing
(CN3878_02)
CN3878_02
16,01 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock
Alle kan synge - særtrykk - Brudemarsj fra Lohengrin
(CN3878_04)
CN3878_04
19,38 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock
Alle kan synge - særtrykk - Brureslått fra Øre
(CN3878_06)
CN3878_06
19,38 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock
Alle kan synge - særtrykk - Danny Boy
(CN3878_08)
CN3878_08
17,61 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock
Alle kan synge - særtrykk - Ding dong! merrily on high
(CN3878_09)
CN3878_09
16,01 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock