Den Gud, som himmel,hav og jord-fra O Praise Ye The Lord

The Lord, whom earth and sea and sky

(CN3375_11)
Produktgruppe Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier Nye salmer
Instrument Blanda kor
menighet
Besetninger Menighet
SATB
Unisont
Sider 1
ArrangørWoodward, G. R.
ForfatterFortunatus, Venantius
Neale, John Mason
OversetterThelle, Øystein
Komponert år 2014
Utgivelsesdato 2016-12-13
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
Produkt type Digital vare
Pris
Lagersaldo
In stock
16,63 NOK
19,56 NOK
(inkl. 25% MVA)
Pris: <div class="realprice">16,63&nbsp;NOK<div class="originalprice">19,56&nbsp;NOK</div></div><div class="taxtext">(inkl. 25% MVA)</div>
fra forordet
Foreliggende samling består av nokså uensartet materiale og avspeiler slik litt av den hymnologiske rikdom i den kristne kirke. Her kan spores røtter tilbake til oldkirken og tidlig middelalder, i siste del av samlingen endog tilbake til førkristen jødedom i Qumran ved Dødehavet. Annet er frukter av den metodistiske vekkelse. Atter annet – kanskje det meste i det følgende – representerer sider av victoriatidens kirkelige og gudstjenestlige fornyelse. Et par nyere innslag fra evangelikalt hold er også tatt med. Med unntak av Qumran-salmene har hymnene likevel det felles at de utgjør verdifulle elementer i engelsk kirkeliv ogspiritualitet.I perioder har forbeholdenheten vis a vis deler av dette materialet vært påtakelig. I et berettiget ønske om å restaurere og rehabilitere den reformatoriske og kontinentale arv, ble man iblant nokså enøyd, og stemningen bredte seg: i engelsk tradisjon var det lite å hente. Ikke minst har den romantiske kirkemusikken vært undervurdert og nedsnakket. Men trendene skifter – iblant til det gode. Det er gledelig at det igjen er blitt stuerent å åpne opp for hymner med musikalsk slektskap til Mendelssohn og Fauré - og gi rom for denne del av den økumeniske arv. Mye har skjedd de siste tiårene i så måte. Selv har jeg ønsket å bidra til en ytterligere utvidelse av repertoaret, herunder at det skal være mulig å synge disse engelske hymnene med høvelig norsk tekst. Om de vil kunne vinne frem som menighetssalmer, er det ikke godt å spå noe om. Men for korkulturen bør materialet være interessant, både fordi salmene er bærere av stor skjønnhet, og fordi de i sin relative enkelhet likevel stiller krav til en god fremføring. Den engelske hymnen har en litt annen betoning enn den tysk-dansk-norske tradisjonen. Derfor er også tekstene verdifulle.
Music XML
XML-10

PDF
PDF-10

Lignende produkter