Kai Ole Bøggild
(1945-)
Organist i Kristkirken, København