Olaf Paulus
(1859-1912)
Olaf Paulus var en norsk organist og komponist. Han komponerte kantater, korverk og sanger, og utga De tusen hjems sange i 1889. Fra 1890 var han domorganist i Stavanger, hvor han også var kor- og orkesterleder.