Jens Barland
Jens Barland, født 1950 i Sannidal, Kragerø.
Kirkemusikkutdanning fra Musikkonservatoriet i Oslo og Musikhochschule, Lübeck.
Ansatt som organist i Mo kirke, Nord-Odal (1975-1982), Gressvik kirke (1982-1983) og Bø kyrkje (1983-1996) Kantor i Trefoldighetskirken i Arendal (1996-2015).