Erling A. Thomsen
Domorganist i Budolfi, Aaalborg Domkirke

Kirkemusikalsk eksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, 1980. Studier i Paris 1980-81 (Gaston Litaize, André Isoir) og 2002 (Susan Landale). Klokkenisteksamen 1999.
Organist ved Fredens Kirke, Herning, 1981-86. Rektor for Vestervig Kirkemusikskole og organist ved Vestervig Kirke 1986-1997. Domorganist ved Budolfi kirke, Aalborg, 1997-