Erik Hillestad
(1951-)
Wikipedia:
 
Plateprodusent. Foreldre: Prest Olaf Ludvig Zwilgmeyer Hillestad (1923–74) og musikkpedagog Sigrid Engeset (1925–). Gift 1971 med journalist Marianne Lystrup (13.6.1952–), datter av billedkunstner og prest Sigmund Lystrup (1909–) og Gina Langmoen (1922–). Svoger til GeirrLystrup (1949–).

Gjennom hele slutten av 1900-tallet har Erik Hillestad vært en sentral person i norsk platebransje og norsk musikkliv som leder av et av de toneangivende norske plateselskapene, musikkprodusent ved plateinnspillinger, inspirator og igangsetter av kulturelle og musikalske prosjekter og prosesser, og som en betydelig tekstforfatter.