Per Aamodt Tveit
(1951-2012)
Per Aamodt Tveit ble født 1951 i Porsgrunn.

Organist i Bugården kirke fra 1985.

Allsidig musikalsk virksomhet, og er blant annet representert i Norsk salmebok med sju melodier.