Bengt Norbakken
(1971-)
Bengt Norbakken er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han var ansatt i Elverhøy kirke, Tromsø, i knapt 10 år før han kom til Gand kirke i mai 2007. Han er mye benyttet som akkompagnatør og orgelkonsulent, og har spilt flere ganger både med Tromsø Symfoniorkester, Sandnes Symfoniorkester og Stavanger Symfoniorkester. I Gand har han videreført og videreutviklet arven fra sine forgjengere med et utstrakt kor- og gudstjenestearbeid – og p.t. (2019) er det 7 ulike kor og sanggrupper i Gand.