Ivar Jarle Eliassen
Navn: Ivar Jarle Eliassen
Født: 7. mars 1958
Bosted: Finnsnes i Troms.
Nåv. arb. sted: Arbeider som kulturrådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme.

Arbeidserfaring:
-kirkemusiker Fjaler og Lenvik menighet,
-inspektør ved Lenvik kommunal kulturskole,
-høgskolelektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord
-høgskolelektor ved Universitetet i Nord-Norge, avd. Kunstfag
-prosjektleder for gudstjenestereformen i Nord-Hålogaland bispedømme.

Verv:
Har vært medlem av Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet i tre perioder,
Mellomkirkelig råd, i en periode.
Nemnd for gudstjenesteliv, Salmebokkomiteen og Koralbokkomiteen i forbindelse med reform av kirkens gudstjenesteliv.
Har vært med i NKOFs lokalstyre og prostitillitsvalgt for Mfo i mange år.
Programkomiteen for Festspillene i Nord-Norge
styret for Arvid Hansen-festivalen.
Er med i styret for Tromsø kirkeakademi og
Troms internasjonale kirkefestival.

Annet
Skrevet en rekke bestillingsverk.
Er representert med flere salmemelodier i norske og svenske salmebøker


Ivar Jarle Eliassen
er født og oppvokst i Sørreisa. Fra 1984 hadde han sitt hovedvirke som kantor i Lenvik menighet. Han har i tillegg arbeidet som inspektør ved Kulturskolen i Lenvik og høgskolelektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord og Universitet i Tromsø.
I forbindelse med Reform av kirkens gudstjenesteliv har han vært med i Nemnd for gudstjenesteliv, Salmekomiteen og Koralbokkomiteen.
Han har komponert og arrangert en god del musikk for kirkelig bruk og arbeider nå som rådgiver for kirkemusikk og kultur i Nord-Hålogaland bispedømme.