Johan Varen Ugland
(1946-)
Kort CV for Johan Varen Ugland



Født 1946

Kantor- og organisteksamen høyere grad v. Agder musikkonservatorium

Diplomeksamen i satslære v. Norges musikkhøgskole, Oslo 1976.

Organist i diverse menigheter. Ansatt i Lund menighet, Kristiansand, fra 1992 til 2014. Deretter pensjonist.

Har undervist ved Norges Musikkhøgskole, Barratt-Due's musikkinstitutt og Agder Musikkonservatorium.

Har også arbeidet med musikkskriving og orgelkonsulentvirksomhet.