Per-Edvard Hansen
Født 1946 i Sarpsborg.
Organist og kantoreksamen, Musikkonservatoriet Oslo 1970. Lærer i hovedinstrument Bjørn Boysen.

Musikkpedagogisk eksamen med klaver som hovedinstrument, Musikhøyskolen Oslo
1974. Lærer i hovedinstrument Hans Solum.

Pedagogisk tilleggutdanning, Musikkhøyskolen Oslo 1974.

Hovedfag korledelse, Musikkhøyskolen Oslo 1994 med Stefan Sköld og Andres Colden.

Mesterklassekurs i orgel og korledelse i Holland, Tyskland og Danmark.

Underviste i klaver bifag ved Norges Musikkhøyskole 1973/74.
Organist Askim kirke og musikklærer Askim gymnas 1969-1976.
Kantor ved Sarpsborg kirke 1976-1996.
Domkantor i Hamar 1997-2012.
Kunstnerisk leder av Hamar domkor med flere større oppførelser for solister, kor og orkester.
Startet Domkirkens Guttekor 1999.

Har etablert flere kor, og ledet en rekke større oppførelser med kor og orkester med verk fra 1700-, 1800-tallet og samtidsverk, deriblant flere uroppførelser.
Initiativtaker og leder av den årlige Kirkemusikkuka i Sarpsborg 1981 – 1994.
Gitt orgel- og korkonserter i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Var med og opprettet Borg kirkesangforbund og var forbundets første leder 1976-1982.
Lederverv og tillitsverv i Norsk Kantor og Organistforbund og Østfold sang og musikkråd.