Anne-Berit Rinde Bjelland
Født: 06.01.1960
Bergen Musikkonservatorium 1980-84: Kyrkjemusikk-utdanning
Rogaland Musikkonservatorim 1990-92: Songpedagogisk utdanning
Har frå 1984 vore tilsett som kantor i Hjelmeland.