Elevine Heede
(1820-1883)
Wikipedia:
 
Elevine Randea Heede (født 15. september 1820 i Arendal, død 6. mars 1883 i Kristiania) var en norsk lærer og salmedikter. Hun tilhørte Metodistkirken, og jobbet fra 1874 til sin død for kirkens forlag og som språklærer for deres pastorutdannelse.

I Den norske kirkes salmebøker Norsk Salmebok, Salmer 1997 og Norsk salmebok 2013 er hun representert med flere salmer. Det samme gjelder en rekke andre kristne sang- og salmebøker.

Hun oversatte også en rekke salmetekster, blant andre av Fanny Crosby. Hun har oversatt fem av Fanny Crosbys salmer i Metodistkirkens salmebok av 1987.

Hun redigerte Metodistkirkens første salmebok, Zions Harpe. Hun var også redaktør for kirkesamfunnets barneblad og oversatte en rekke bøker for deres forlag, Norsk Forlagsselskap.

I hjembyen Arendal er hun blitt hedret med at en gate er oppkalt etter henne, Elevine Heedes vei.