Melchior Vulpius
Melchior Vulpius (etternamnet latinisert form av Fuchs) (ca. 1570–7. august 1615) var ein tysk protestantisk kyrkjemusikar og komponist.

Vulpius var kantor i Schleusingen (Thüringen) fra 1589 til 1596, og sidan bykantor i Weimar. Den første stillinga gav lite økonomisk utbytte, men med stillinga i Weimar, som han hadde i 20 år, var han godt økonomisk stilt. I denne tida gav han ut Kirchegesänge und geistliche Lieder (1604) og Ein scön geistlich Gesangbuch (1609).

Blant melodiane i Ein scön geistlich Gesangbuch (1609) vert fire nytta i koralboka i Den norske kyrkja. Melodien «Christus der ist mein Leben» er nytta til mange salmer, blant dei Norsk salmebok nr 100 «Han stod med strålekransen», vidare nr 171 «Guds kyrkje syng kring vide jord», nr 616 «Anden over vatnet sveiv» og nr 740 «Fagert er landet» («Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all»).