Henry Purcell
(1659-1695)
Wikipedia:
 

Purcell ble født i Westminster. Onkelen hans fikk ham inn i koret i det kongelige kapellet da han var bare ti år, og der han lærte å synge og skrive musikk. Det eldste verket hans man kjenner til er en ode til kongens fødselsdag i 1670. Allerede i dette verket kommer noe av hans storhet fram gjennom bruken av de klare basslinjer og en overordnede klangene som skulle forbli hans varemerke.

Karriere
I 1676 fikk han stillingen som organist ved Westminster Abbey, bare 17 år gammel. Samme år laget han musikk til stykkene Aurenge-Zebe av John Dryden, og Epsom Wells og The Libertine. Året etter satte han musikk til tragedien Abdelazar av Aphra Behn, og i 1678 komponerte han musikk for en ny versjon av et Shakespeare-stykke.

Han komponerte også et bestilt Anthem (av dronningen selv) i tilknytning til at dronning Maria II av England døde i 1694. Fanfaren ble laget slik at den kunne spilles sammen med at heroldene kunngjorde dødsfallet slik at deres lesing av dødsbudskapet framsto som en del av musikkverket. Den ble slik en av de mest fantasifulle fanfarer som ble spilt i London.

Purcell komponerte en rekke operaer, hvor han særlig er inspirert av Claudio Monteverdi, som døde bare 16 år før Purcells fødsel. Purcell møtte noe motstand i sin inspirasjon fra særlig franske, spanske og italienske komponister, siden disse var blant av Englands erkerivaler.

Purcell døde bare 36 år gammel. Han etterlot seg enke og tre barn. Kona ga senere ut en rekke av verkene hans posthumt.