Eilert M. Hægeland
(1951-2004)
Eilert Magnus Hægeland ble født 22.09.51 i Arendal, og vokste opp på Evje i Setesdal. Allerede i tidlig barndom viste han stor interesse for musikk. Særlig ble dette vakt ved en rekke besøk i kirken. Det var spennende å se organisten i arbeid med både hender og føtter. Etter å ha arvet et harmonium fra besteforeldrene i Saltdal, Nordland, fikk han undervisning fra 8-års alderen av lærer Reidun Høgetveit. Fra 10-års alderen tok han videre opplæring i orgel og teori hos daværende domorganist Bjarne Sløgedal i Kristiansand.
Eilert gikk på Hornnes Gymnas, og har artium fra Kristiansand Katedralskole på latinlinjen. Etter en del privatstudier i orgel, komposisjon, klaver, sang og direksjon fortsatte han på Norges Musikkhøyskole i Oslo. I 1975 debuterte han som konsertorganist. I løpet av sitt liv har Eilert vært organist en rekke steder, bl.a. domorganist i Bodø. Han har dessuten vært lektor ved Nordnorsk Musikkonservatorium, og rektor ved Åmli Musikk- og Kulturskole. Han har spilt en rekke konserter i inn og utland, gjennom nordiske radiostasjoner, samt foretatt en rekke turnèer i solospill og samspill med kor og solister.
Som komponist utviklet han en personlig stil som bygger på neoklassiske prinsipper der norsk folketone og modale skalatyper spiller en viktig rolle. Produksjonen omfatter orgel-, klaver- og korverker av støre og mindre format samt en rekke kammermusikalske verk og sanger.
(Skrevet av Anders Olav Hægeland)