Rudolph Magnus Forwald
Rudolph Magnus Forwald (1869–1936) var en norsk organist og komponist. Han var organist i Mandal fra 1894 til 1904, og i denne tiden dirigerte han også Mandal Musikkorps i perioden fra 1894 til 1898.

Komposisjoner
Han har en rekke komposisjoner for orgel og piano. I vår tid er det nok pianokomposisjonene med parafraser over julemelodier som er mest kjent, blant annet fordi Kjell Bækkelund har tatt med fem av dem på sin CD Glade jul på Grappa GR4048 fra 1991.

Kilde: Wikipedia