Wilhelm Friedemann Bach
Wilhelm Friedemann Bach (født 22. november 1710 i Weimar, død 1. juli 1784 i Berlin) var en tysk komponist. Han var Johann Sebastian Bachs nest eldste barn og den eldste av de fire kjente Bach-sønnene.

I henhold til samtidens oppfatning var Friedemann den mest begavede av J. S. Bachs sønner og et geni som organist, improvisatør og komponist. Likevel hadde han ustabile ansettelsesforhold og usikker inntekt. Årsaken var nok en viss mangel på smidighet som gjorde ham lite egnet til å stå i fast arbeid samtidig som samfunnet ennå ikke bød på betingelser som gjorde det mulig for frie og uavhengige kunstnere å skaffe seg gode levekår.

Selv om Friedemann Bachs musikk var noe mer preget av tilbakeskuende barokke stilidealer enn de yngre brødrenes moderne «rokokokkomusikk», skrev han originale verk, og kan betraktes som den siste betydelige barokk-komponist.

(Kilde: Wikipedia)