Sten Næss
(1943-)
1951-54 Spilte piano hos Borghild Ryen.
1954-62 Orgelspill og teori hos Egil Hovland.
1962-66 Tok Organist-og Kantoreksamen Muskkonservatoriet.
Hovedlærere var Rolf Karlsen, Conrad Baden og Anfinn Øien.
Hadde i 1966 ett opphold hos Gottard Arnér i Stockholm.
1967-83 var jeg kantor i Gamle Glemmen Kirke.
1983-2010 var jeg kantor i Østre Fredrikstad Kirke.
Gjennom disse år har jeg vært aktiv som solist og akkompagnatør.
Har skrevet en noe bruksmusikk.