Ailu

(FBRR1_1)
Produktgruppe Diverse
Produktkategorier Vokal
Vanskelighetsgrad 1
Utgivelsesdato 2015-04-13
Utgiver Vigmostad & Bjørke AS
Produkt type Digital vare
Pris
Lagersaldo
In stock
Ikke satt
Pris:
Raffe Riff – sanger i sirkel inneholder både kjente og nye sanger. Til hver av sangene har vi laget ostinatbaserte arrangementer som alle inneholder flere ostinater. Arrangementene er delt inn i tre nivåer der ostinatene legges på lagvis etter hvert som man får mer trening i å synge flerstemt. Raffe Riff har derfor en god progresjon fra nybegynnernivå til de mer erfarne. Her finner du alt innspilt.
Krever Pålogging
Form

Krever Pålogging
Melodi

Krever Pålogging
Ostinat 1

Krever Pålogging
Ostinat 2