Det strøymer ei livselv av lukke (Bjerkrheim)

(CP2447)
Produktgruppe Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier Blandakor
Instrument Blanda kor
piano
Besetninger SATB
Vanskelighetsgrad 3
ArrangørTveit, Sigvald
ForfatterGoa, Hans Kristoffer
Bjerkrheim, Trygve
Komponert år 2009
Utgivelsesdato 2009-01-19
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
ISMN -5
Produkt type Fysisk vare
Pris
Lagersaldo
5-10
193,03 NOK
(inkl. 0% MVA)
Pris: <div>193,03&nbsp;NOK</div><div class="taxtext">(inkl. 0% MVA)</div>
Innhald
Pilgrim i verden
Eg elskar aftangullet
Det gløder ei gullrand
Syng meg ein song om himlen
Det strøymer ei livselv av lukke
Takk at du tok mine byrder
Det er en vei tilbake
Ta vare på di dyre tid
Ver ikkje redd
Han tek ikkje glansen av livet
Ver god mens du kan
Eg stend og ser
Eg retter to tome hender
Det er makt i de foldede hender
Takk for alle år og dagar
Den siste veistubb
Du er venta i himlen


Forord
Me har ein stor åndeleg arv å forvalte etter Trygve Alvgeir Bjerkrheim, født i Bjerkreim i Rogaland 26.
august, død 27. februar 2001. Han har mellom anna gjeve ut 35 bøker - av dei 22 diktsamlingar - og to
episke diktverk om Kong David og Profeten Elias. Nemnast må også eit monumentalt verk som ber
namnet Kristuskvadet. Han har også skrive to påske-, fire jule- og fleire misjonskantatar.
Jæren kammerkor og dirigenten Ingunn Bjorland har tinga ein kantate over Trygve Bjerkrheim sine
tekstar. I songutvalet finn me først og fremst nokre av dei mest kjende og brukte Bjerkrheimsongane:
Det strøymer ei livselv av lukke, Det er makt i de foldede hender og Han tek ikkje glansen av livet. Me
har vidare vald ut nokre songar som er tonsette av ulike komponistar, og som er jamnleg i bruk i ulike
samanhengar. Til slutt har me teke med nokre meir ukjende songar og dikt, som har slike kvalitetar ved
seg at dei fortener å få stå fram i ny, bruksvennleg tonedrakt.
Trygve Bjerkrheim venner har vore til verdfull hjelp i songvalet, og formannen i TBV, Hans Kristoffer
Goa, har skrive tekstane om Trygve Bjerkrheims liv og dikting mellom songane.
Det musikalske stoffet er arrangert slik at det kan syngjast av kor (gjerne a cappella) eller solist(ar). Det er
laga ei piano/orgel-stemme med besifring, og ei instrumentmelodistemme. Melodistemma er her notert
for fiolin, men kan gjerne spelast av eit anna høveleg instrument. Nyttast fløyte, bør ho leggjast opp ein
oktav enkelte stader. Introen til satsane kan og nyttast som mellomspel, serleg før siste verset, og som
etterspel.
Det har vore sers interessant og gjevande å arbeide med dette verket saman med Hans Kristoffer Goa
og Ingunn Bjorland. Til alle som vil bruke kantaten, vil eg ynskje lukke til!
Oslo november 2008
Sigvald Tveit
DEMO PDF
hires249145.pdf

Hva andre har kjøpt
Couperin - Piéces d'Orgue
(9790261244411)
9790261244411
440,11 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
20-50
Ung Orgelklang # 2, supplement til bind 1
(CP3705)
CP3705
226,50 NOK
299,36 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
5-10
Partisan Requiem - Score
(CP3839)
CP3839
342,50 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
20-50
Partisan Requiem - Vocal part
(CP3839kp)
CP3839kp
94,19 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
Requiem 2014
(CP3926)
CP3926
256,88 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
Agnus Dei lux mundi
(CP4018)
CP4018
85,63 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
TIdebønn
(KF001P)
KF001P
299,00 NOK
(inkl. 0% MVA)
Lagersaldo
>100