Korabonnement - Damekor

(100033)
Produktkategorier Damekor
Abonnement
Utgivelsesdato 2016-03-20
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
Produkt type Fysisk vare
Pris
922,08 NOK
(inkl. 25% MVA)
Pris: <div>922,08&nbsp;NOK</div><div class="taxtext">(inkl. 25% MVA)</div>
Damekor/Likestemmer

Dette abonnement gir deg stor innsikt i hva som utgis av nyheter og hjelper deg på den måten å alltid være helt oppdatert i forhold til våre utgivelser ved forlaget. Blant våre opphavsmenn kan nevnes Sigvald Tveit, Fredrik Sixten, Håkon Berge, Iver Kleive, Anfinn Øien, Eilert Tøsse og mange flere. Innholdet er veldig variert, og vi tror at et hvert kor som synger sakral musikk vil finne sitt nye repertoar her. Her inngår også vår nye serie "Less is More" som baserer seg på at arrangement skal være lette og enkle for koret å øve inn.

Abonnementet utkommer 1 ganger pr. år.

15-20 nye kortitler per utsending

I dette abonnement har du rett på et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending. Dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis).
25% på alle Cantando Musikkforlags utgivelser og 15% på alle andre utgivelser innen to måneder etter utgivelse.
Det gis i tillegg 15% på egne titler og 10% på andre titler som ikke inngår i utsendingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennom å bestille abonnement godkjenner du følgende abonnementsbetingelser:

- Abonnement inngås per år (det kan også ligge en binding for 2 år, grunnet kampanjerabatter).

- Kor-abonnementet og nettbaserte-abonnement belastes forskuddsvis for et år, med forfall 15.01 eller ved inngåelse av abonnement. Unntatt fra dette er ”Det lille kor” som belastes per utsending. Disse belastes ved utsendelse.

- Alle kor-abonnenter har rett på et gratis korsett fra hver utsending innen to måneder etter utsending. Dette er begrenset til Cantando Musikkforlags utgaver opptil 16 sider (gjelder også særtrykk hvor dette kan gis). Fra andre utgivelser gis 25% rabatt for Cantando Musikkforlags utgivelser og 15% rabatt på alle andre forlags utgivelser. Rabatter gjelder inntil to måneder etter utsendelse.

- Det gis i tillegg alltid 15% på egne utgaver og 10% på andre forlags utgaver som ikke inngår i utsendingen ved abonnement.

- Oppsigelse skal skje skriftlig innen den 30.11 for påfølgende kalenderår

- Musikkforlaget forplikter seg til enhver til å utgi tidsaktuelle utgivelser for den aktuelle målgruppen.
Adle e et aent sted -SAA - Vokalutgave(CP4332_1)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Eldholm, Vidar
Artist
Dagsland, Sigvart
Forfatter
Krüger, Karoline, McGurk, Michael, Dagsland, Sigvart
Komponist
Dagsland, Sigvart
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-01-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4332-2
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF-SAA


Alle mann hadde fota (SAA)(CP4172)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer, Unge-voksne
Instrument
Damekor, Blanda kor
Forfatter
Norsk folketone
Komponist
Isaksen, Bjarne
Komponert år
2014
Utgivelsesdato
2017-04-27
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4172-4
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF


Blåsenborg - SAA - Korversjon(CP4333_1)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Eldholm, Vidar
Artist
Dagsland, Sigvart
Forfatter
Hillestad, Erik
Komponist
Dagsland, Sigvart
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-01-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4333-9
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF-SAA


Cecilia Lind - SSAA (Arr.: Håvard Sveås)(CP4391)
Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind
Produktgruppe
Licensed
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer, Svensk katalog
Instrument
Damekor
Arrangør
Sveås, Håvard
Forfatter
Vreeswijk, Cornelis
Komponist
Vreeswijk, Cornelis
Komponert år
2018
Utgivelsesdato
2018-04-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4391-9
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf-fil


De umulige - SSA -(Arr.:Vidar Eldholm) Korversjon(CP4335)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Eldholm, Vidar
Artist
Dagsland, Sigvart
Forfatter
Roalkvam, Gunnar M.
Komponist
Dagsland, Sigvart
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-01-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4335-3
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF-fil


Den finast eg veit - SSAA (Arr.: Håvard Sveås)(CP4390)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor
Arrangør
Sveås, Håvard
Forfatter
Moslåtten, Arne
Komponist
Haugen, Aslag
Komponert år
2018
Utgivelsesdato
2018-04-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4390-2
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf-SSAA


En solskinnsdag - SSAA (Arr.: Håvard Sveås)(CP4394)
Produktgruppe
Licensed
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor
Arrangør
Sveås, Håvard
Forfatter
Hurlen, Arne
Komponist
Hurlen, Arne
Komponert år
2018
Utgivelsesdato
2018-04-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4394-0
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf-SSAA


Har du fyr - SSAA ( Arr.:Håvard Sveås)(CP4253_2)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Sveås, Håvard
Forfatter
Bremnes, Ola
Komponist
Bremnes, Ola
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-03-01
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4253-0
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf-fil


Hjemmefra - SAA - Korversjon(CP4336)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Eldholm, Vidar
Artist
Dagsland, Sigvart
Forfatter
Hillestad, Erik
Komponist
Dagsland, Sigvart
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-01-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4336-0
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF-fil


Jeg reiser alene (Arr: Ragnar Rasmussen)(CP4244)
Produktgruppe
Licensed
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer, Unge-voksne
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Rasmussen, Ragnar
Forfatter
Paus, Ole
Komponist
Paus, Ole
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2017-12-13
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4244-8
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF-fil


Magnificat -for female choir(CP4345)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor
Komponist
Bährens, Christian
Komponert år
2018
Utgivelsesdato
2018-04-04
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4345-2
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf


Missa Brevis(CP4185-4)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer, Unge-voksne
Instrument
Damekor, Blanda kor
Komponist
Hansen, Vidar
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2017-08-16
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4185-4
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF


Missa Brevis(CP4278)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Komponist
Bährens, Christian
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-01-03
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4278-3
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf


Mitt lille land (Arr: Ragnar Rasmussen)(CP4243)
Produktgruppe
Licensed
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer, Unge-voksne
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Rasmussen, Ragnar
Forfatter
Paus, Ole
Komponist
Paus, Ole
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2017-12-13
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4243-1
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF


Nordnorsk julesalme -SSAA( Arr.: Håvard Sveås)(CP4263)
Produktgruppe
Licensed
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Temaer
Julemusikk
Arrangør
Sveås, Håvard
Forfatter
Hoff, Trygve
Komponist
Hoff, Trygve
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-03-01
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4263-9
Produkt type
Fysisk vare
PDF
pdf-fil


Ude og fyge - SAA- Korversjon(CP4334_1)
Produktgruppe
Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier
Damekor, Like stemmer
Instrument
Damekor, Blanda kor
Arrangør
Eldholm, Vidar
Artist
Dagsland, Sigvart
Forfatter
McGurk, Michael, Dagsland, Sigvart
Komponist
Dagsland, Sigvart
Komponert år
2017
Utgivelsesdato
2018-01-05
Utgiver
Cantando Musikkforlag AS
ISMN
979-0-2612-4334-6
Produkt type
Fysisk vare
PDF
PDF-SAA