Andreasmesse - en generasjonsgudstjeneste

(CN3528)
Produktkategorier Barnekor
Blandakor
Like stemmer
Instrument Blanda kor
Instrumenter
Besetninger SATB
Sider 48
Vanskelighetsgrad 3
ForfatterEllingsen, Svein
KomponistØien, Anfinn
Komponert år 2014
Utgivelsesdato 2016-11-23
Utgiver Cantando Musikkforlag
Produkt type Digital vare
Pris
Lagersaldo
In stock
137,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Pris: <div>137,00&nbsp;NOK</div><div class="taxtext">(inkl. 25% MVA)</div>
Andreasmessen er på mange måter en liturgisk nyskapning. Den kan betegnes som en genera-
sjons-gudstjeneste, samtidig som den er en økumenisk gudstjeneste og dessuten en videreføring av de
såkalte millenniums-gudstjenester som ble holdt ved årtusenskiftet, 1999/2000, der temaet (som var
ment å være et motto også for fremtiden) var glede, samhold, fellesskap og håp.

Initiativtaker til prosjektet Andreasmessen var David Kvebæk (1933-2013), metodistprest,
familieterapeut og kunstner. Og økumèn! Blant de mange ting han levde og åndet for, var å styrke
forbindelsen mellom generasjonene, mellom besteforeldre og barnebarn. Han laget et opplegg for
hus-andakt med forbønn for barn og barnebarn, og han fikk et firma til å markeds- føre
«Andreas-skapet», et kunstnerisk utformet lite «skap», hvor man kunne oppbevare og ta frem bilde av
de som besteforeldrene ba for. Mange hundre slike Andreas-skap fant vei til hjem der man fulgte
Kvebæks hus-andakt. Og som en fortsettelse av hus-andakt-konseptet kom ideen om Andreasmessen.

Ved årtusenskiftet fikk messen en strålende førstegangs-fremførelse i Ullensaker kirke. Da notene
til gudstjenesten forelå, skrev David Kvebæk bl.a.: «Andreasmessen har vokst naturlig fram av et
behov for en levende og inspirerende generasjons-gudstjeneste med en liturgi som kan brukes i alle
trossamfunn.
Andreasmessen skal være en bro mellom de eldste og yngste i samfunnet, mellom besteforeldre og
barnebarn. Og i Andreasmessen inviterer menigheten til samarbeid med gode kulturkrefter
i samfunnet for å skape en rik og folkelig gudstjeneste Et overordnet mål under arbeidet har vært
at liturgien skal uttrykke glede, samhold, fellesskap og håp . Tekstene er skrevet av Svein
Ellingsen og musikken av Anfinn Øien. Deres smittende entusiasme over å få tjene Gud med sine
evner, kommer tydelig til uttrykk i liturgien.
Det er apostelen Andreas som har inspirert oss- Han var Jesu første disippel. Han introduserte sin
bror Peter for Jesus. En gang mettet Jesus fem tusen menn med niste-maten til en liten gutt – og
det var Andreas som presenterte gutten for Mesteren.
Med kjærlighet til våre små og store søsken, og med tro på at Jesu Kristus kan få meget ut av lite,
anbefaler vi Andreasmessen til bruk i alle kirker.»

Så er det å ønske, nå når Andreasmessen kommer i ny utgave, at mange menigheter både i Den norske
kirke og i frikirkene vil samle store og små i kirken og ta generasjons-gudstjenesten i bruk.

Den første utgaven av Andreasmesse ble lansert som en prøveliturgi.
Erfaringene etter de første gjennomføringene ligger til grunn for denne reviderte versjon. Foruten
å rette opp enkelte feil, har den en del nye eller utvidete forspill til salmene, samt et
alternativt preludium til inngangsposesjonen, men er i sine hovedtrekk uforandret.
Juni 2016
Svein Ellingsen og Anfinn Øien

PDF
PDF

Lignende produkter