Johannespassionen (Klaverutdrag)

(CP3850)
Produktgruppe Sheet Music (internal productions)
Produktkategorier Blandakor
Instrument Blanda kor
Orgel
solist
Messingblås
Besetninger Kvintett
SATB
Produktserier Svensk katalog
Sider 118
Vanskelighetsgrad 4
KomponistTrad
Sixten, Fredrik
Komponert år 2015
Utgivelsesdato 2015-09-28
Utgiver Cantando Musikkforlag AS
ISMN 2612-3850-2
Produkt type Fysisk vare
Pris
Lagersaldo
<5
191,80 NOK
(inkl. 0% MVA)
Pris: <div>191,80&nbsp;NOK</div><div class="taxtext">(inkl. 0% MVA)</div>
Denna passion är den första svenska tonsättningen i sitt slag av Johannesevangeliets passionsberättelse som den
återges i kapitel 18 och 19.
Jag har därutöver tillfogat ytterligare texter från Johannes evangelium i inlednings och slutkörerna och får
genom det en helhet både i struktur, teologi och berättarstil.
Verket inleds sålunda med den bön som Jesus ber strax innan dramat ska ta sin början:
”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son så att sonen kan förhärliga dig.”
Därefter tar passionsberättelsen vid, ”När Jesus hade sagt detta gick han tillbaka…”
I slutkören understryks det teologiska perspektivet genom citat from öppningen av Johannesevangeliet :
”Och Gud blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet.”
Detta anspelar också på bönen i inledningskören och bildar därigenom en helhet runt dramat.
Slutorden pekar framåt eftersom passionshistorien må ses i ljuset av uppståndelsen, utan uppståndelsen skulle
ju Jesu lidande och död vara meningslös:
”Och ljuset lyser i mörkret och har inte övervunnit det.”
Som utövande kyrkomusiker i Svenska kyrkan under nästan 30 år har jag levt med kyrkoåret och givetvis också
den svenska psalmboken. Där finns psalmskatter som är odödliga och väl värda att åter lyftas fram. Denna
gång med helt nya melodier och körsättningar. Koralerna kommenterar skeendet och lyfter in dig och mig i
berättelsen på olika vis:
”Vem var den som dig ej kände, dig, sin mästare och vän,
bröt den tro han nyss bekände, bröt den tredje gången än?
Det var jag som så många gånger glömt mitt löfte och min ånger
svikit och förnekat dig, som så ofta sökte mig”
Som ytterligare vilopunkter i detta högt intensiva drama har jag valt ut texter från Gamla testamentet för att
ytterligare ge djup och skärpa i perspektivet.
Dessa tusenåriga texter visar på förutsägelsen om Guds sons lidande och död.
Genom dessa tre sopranarior får vi än mer känna på den smärta och den hopplöshet som också är en väsentlig
del av det som passionshistorien vill gestalta och förmedla:
”Den rättfärdige går under under, och ingen bryr sig om det”
Passionen är uppbyggd av korta återkommande motiv. Det bastema som presenteras i de inledande takterna är
ett motiv som går igen på många ställen som en gestaltning av Via Dolorosa. Smärtans väg. Grundtempot är
genomgående q =70 vilket alla andra tempon står
i relation till. Detta skapar en kontinuitet och en stabil grund i berättandet och bör tas tillvara.
Min förhoppning är att denna passion kan möta ett behov att få gestalta en av de viktigaste berättelserna i
kristenheten; den om Jesu Kristi död och uppståndelse. Detta i en sättning som endast är för en blåskvintett, 4
solister kör och orgel. Med en körstämma som har en rimlig svårighetsgrad och med ett begränsat tonomfång.
Kort sagt: En passionsmusik för den svenska kyrkokören.
”Men korset där ditt liv förbrann i helig offerglöd
dock vittnar evigt att du vann oss livet med din död”

Fredrik Sixten
Trondheim, September 2015.

Lignende produkter
Johannespassionen (stemmer)
(CP3850S)
CP3850S
342,50 NOK
(inkl. 0% MVA)
Lagersaldo
20-50
Johannespassionen (Partitur)
(CP3850p)
CP3850p
479,50 NOK
(inkl. 0% MVA)
Lagersaldo
10-20
Hva andre har kjøpt
Johannespassionen CD
(CC3850)
CC3850
167,78 NOK
(inkl. 0% MVA)
Lagersaldo
>100
Johannespassionen (Klaverutdrag)
(CN3850)
CN3850
203,79 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock
Meditasjonsmusikk, hefte 8 - Robert Coates
(CP0258)
CP0258
197,49 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
Hallelujah
(CP2144)
CP2144
35,63 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
Julesang (SSA) (John Rutter)
(CP2174)
CP2174
35,63 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
Celebrate All Heaven and Earth (John Høybye)
(CP2391)
CP2391
85,63 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager
Ferdinands orgelbok - metodeverk for orgelundervisning
(CP24)
CP24
337,14 NOK
(inkl. 0% MVA)
Lagersaldo
>100
Preludium 1 - orgelskole (Ulvedalen)
(CP2539)
CP2539
308,25 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
Print on demand eller Ikke på lager