Robert Schaab
(1817-1887)
Tysk organist, komponist og musikkviter.
Organist i Johanniskirkche, Leipzig.

Robert Schaab var blan annet elev av Felix Mendelssohn-Bartholdy