Johan Adam Krygell
(1835-1915)
Johan Adam Krygell (18. september 1835 i Næstved – 27. juli 1915 i København) var en dansk organist og komponist. Hans far var regimentsmusiker ved lansenerregimentet i Næstved og der fødtes Johan Adam. Som ung blev Krygell uddannet som maler, men samtidig virkede han som balmusiker. På grund af sygdom måtte han opgive malerhåndværket og helligede sig derefter helt musikken.

Han tog undervisning i orgelspil og blev i 1863 ansat som organist ved kostskolen i Herlufsholm. Mens han var ansat der, fik han 1869-71 videregående undervisning af bl.a. Niels W. Gade, Gotfred Matthison-Hansen og J.P.E. Hartmann. I 1874 modtog han Det anckerske Legat og drog på en studierejse i Tyskland, Schweiz og Italien. På rejsen mødte han Liszt i Rom og fik i Leipzig første del af sin c#mol-messe opført. Fra 1880 til sin død var han derefter organist ved Sankt Matthæus Kirke i København. Han var anerkendt i sin samtid og mange af hans værker blev opført, og han opførte selv sine orgelværker ved mange koncerter både i København og rundt om i landet. Ud over sine nedskrevne kompositioner fremførte han med stor succes vidtspundne improvisationer, som det dengang var på mode. Han fremstod i sin tid som personifikationen af den romantiske orgelkunstner, men siden er han mere eller mindre gået i glemmebogen.

Han blev udnævnt til titulær professor i 1893 og fik fra 1889 en årlig understøttelse fra regeringen (”kom på finansloven”). Ved hans begravelse spillede Tivolis symfoniorkester en sats fra hans 1. symfoni.

Han er begravet på Vestre Kirkegård.