Trine Franksdatter Kristiansen
Nettsted:
 
Trine Franksdatter er født 26 September 1990, og har vokst opp på et gårdstun i Ås kommune, sør for Oslo, som nummer 12 av en søskenflokk på 14. Nå bor hun i Oslo sentrum, og studerer komposisjon på Norges Musikkhøgskole.

Trines musikk har utviklet en særegen stil, hvor et evig spill mellom inderlighet og eufori gjenspeiles i rytmisk suggerende folkemusikk med sirlig ornamenterte melodier, avbalansert av dypsindige clusterharmonier. Hun har lang erfaring med å skrive for kor og vokalensembler, og de enkle, elegante sangene står sterkt i hennes verk. Videre jobber hun mye med små og store instrumentgrupper, fra solomusiker til fullt orkester. Trine skriver også musikk til film- og spill, samt elektronisk musikk (Se verkliste). Hun er en driftig sjel, og engasjerer seg i flerfoldige prosjekter og produserer konserter årlig.

Trine Franksdatter er også leder og komponist for Staffeldtsgate Vokalensemble.

Trine Franksdatter was born 26. of September 1990, and grew up on a farm in Ås, 30 minutes south of Oslo, Norway, as number 12 of 14 siblings. Now she lives right in the Oslo City centre, where she studies composition at the Norwegian Academy of Music.

Trine has a beautiful uniqueness that is to be encountered throughout her works, where ventures between the depths of the mind and goose bump-ridden euphoria is mirrored in percussive folk music with elegantly ornamented melodies, balanced with harmonious clusters. She has a lot of experience in writing for choirs and vocal ensembles, and her simple,elegant songs may be considered as hallmarks of her work. She works with instrument ensembles inn all sizes, all the way down to music for solo instrument and up to full orchestra. Trine also writes music for film and games as well as electronics (See works). Her musical signature is consistent and clear, and she is an industrious soul who engages herself in projects and produces concerts yearly.

Trine Franksdatter is also the leader and composer behind Staffeldtsgate Vokalensemble.Utdanning / Education:

06-09 – Musikklinjen, Ski VGS / Music, Piano Ski VGS (High School)

09-10 – Komposisjon, Toneheim Folkehøgskole / Composition, Toneheim FHS

10-11 Musikk, Menighet og Ledelse, Høgskolen i Staffeldtsgate (NLA) / Music, Congregation and Leadership, NLA University College

11-15 Komposisjon, Norges Musikkhøgskole / Bachelor in Composition, The Norwegian Academy of Music