Gaute Grimeland
Gaute Grimelands musikkutdannelse startet i 5-årsalderen, da han begynte å få pianoundervisning. Barndommen og ungdommen var full av pianospill, korsang og folkedans.
Han gikk musikk-linjen på Foss videregående skole i Oslo. Der fikk han en grundig musikkteoretisk skolering, bl.a. i satslære og formlære. Han deltok dessuten i skolens kammerkor, under kyndig ledelse av Carl Høgset.
Samtidig ble han mer og mer opptatt av en beslektet kunstart, nemlig dans, og etter et år på Romerike Folkehøgskole, begynte han sin utdannelse som danser på Statens Balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo). Dette ble springbrettet for en framstående karriére som danser, bl.a. i Norges nasjonale kompani for samtidsdans; Carte Blanche.
Etter at Grimeland i 2001 flyttet til København, ble sang og musikk igjen en større del av liv og karriére, og han søkte seg især mot musikkteater-genren. Han har medvirket i en rekke musicals og opera-produksjoner, og abeider dessuten som fast ansatt tenor i Farum kirkes profesjonelle kirkekor, samt i Danmark Radios Konsertkor.
Parallellt med sitt virke som scenekunstner, har Gaute Grimeland alltid skrevet musikk. I de senere år, og særlig etter at han påbegynte studiet i teologi ved København Universitet, utviklet dette seg til å inkludere salmeskriving. Grimeland skriver som regel både tekster og musikk til sine sanger og salmer; det er for ham to sider av samme sak.
Gaute Grimeland har nettopp mottatt en spesialpris ved en internasjonal salmekonkurranse for sin salme ”Når kjærligheten drukner i rutine”. Det var Foreningen av protestantiske kirker i Europa som utlyste konkurransen i anledning av reformasjonsjubiléet i 2017