Sissel Margrethe Fjellberg
Født 23.mars 1965 i Sarpsborg.

Utdannet organist ved Norges Musikkhøgskole (2005-2007), studerte orgelspill med Harald Herresthal og Terje Winge. Av tidligere lærere nevnes: Per Edvard Hansen og Svein Erik Gundersen.