Iman de Zwarte
(1964-)
Iman de Zwarte (f. 1964 i Nederland) byrja å spele orgel i 7-årsalderen med Jac. Suurmond. Leen de Broekert førebudde han seinare på konservatorieutdanninga ved det Kongelige Konservatorium i Den Haag. Her studerte han orgel med Johann Th. Lemckert og kyrkjemusikk med Theo Goedhart. Etter ymist musikalske jobbar som frilanser i sør-vest Nederland flytta han i 1994 til Lærdal og er sidan 1998 kantor i Fusa.