Jens Claesson
(1966-)
Uppvuxen i Trollhättan och Vårgårda
Gift och bosatt i Angered, Göteborg
Lägre kantorsexamen, Göteborg 1985
Högre kyrkomusikerexamen, Musikhögskolan i Göteborg 1991
Grundskollärarexamen, Göteborgs universitet 1997
Orgelspelare i Hol, Lena pastorat 1983-1987
Lärare på Kristinaskolan, Angered 1993-2003
Organist i Säve, Göteborg sedan 2003
Komponerar och arrangerar främst för körer i olika åldrar samt för orgel, piano och andra instrument i gudstjänsten