Sven Aasmundtveit
(1955-)
Wikipedia:
 
(født 16. mai 1955 er en norsk pastor, forfatter og salmedikter.
Aasmundtveit har jobbet som programingeniør i NRK og som pastor i Den evangelisk-lutherske frikirke før han ble rektor ved Frikirkens studiesenter.[1] Han er også leder for en organisasjon som fremmer keltisk spiritualitet.[2] Han har skrevet flere bøker og skrevet og oversatt salmer og sanger.