Fridthjov Anderssen
(1876-1938)
Wikipedia:
 
Komponist, organist, dirigent og musikklærer fra Bodø.

Fridhjov Anderssen var en svært sentral person i det nordnorske musikkliv.