Audun Flaen
(1961-)
Audun Flaen er utdannet kantor ved Norges Musikkhøyskole. Siden 1987 har han arbeidet som kantor i Ål i Hallingdal (riktig nok med et avbrekk på nesten 4 år). I tillegg til alternative koralsatser har han arrangert en god del for lokalt mannskor og kirkekor, (noe som ikke er utgitt). Siden 2007 har de i Ål arbeidet systematisk med folkemusikk i gudstjenesten. Jo Asgeir Lie sin folkemusikkliturgi har han arrangert for kor og orgel. Folkemusikkprosjektet er fortsatt støttet av Kulturrådet.