Knud-Erik Kengen
(1947-)
Knud-Erik Kengen er født i København i 1947. Han har dyrket klaver og orgelspil siden den tidlige barndom og blev student 1966 fra Niels Steensens Gymnasium. Herefter studerede han kemi ved Københavns Universitet fra 1966-76, og sideløbende hermed musik samme steds siden 1972. I 1974 tog Knud-Erik Kengen organisteksamen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos professor Aksel Andersen. Han har endvidere fået vejledning i komposition hos Leif Kayser fra 1985.
Knud-Erik Kengen underviste i fysik og kemi ved Niels Steensens Gymnasium 1970-1976, virkede som organistassistent ved Københavns Domkirke 1974, og var ansat som organist ved Søborgmagle Kirke 1975-79 og ved Gladsaxe Kirke siden 1979. Han har endvidere undervist i musik på forskellige niveauer og interesseret sig for korarbejde og kordirektion.
Som organist har Knud-Erik Kengen spillet mange koncerter i ind- og udland og virker i øvrigt som akkompagnatør af lieder og som repetitør for kor og sangere. Han var medarbejder på Niels Schørrings Musikkens historie i Danmark og gransker ved Den Store Encyclopædi i emnet kirkemusik. Hans engagement i kirkemusikken har også ført til medlemskab af liturgikommisionen og salmebogskommisionen for Det Apostolske Vikariat i Danmark 1978-1982, samt til at være medudgiver af salmebogen Lovsang og orgelakkompagnementet dertil. Knud-Erik Kengen er desuden konsulent i orgelsager og har skrevet artikler om orgelspørgsmål. Lejlighedsvist virker han som musikanmelder ved Dagbladet i Roskilde.
Som komponist har Knud-Erik Kengen helliget sig kirkemusikken med hovedvægt på orgel og kormusik, hvor motiver fra gregoriansk sang og protestantiske salmemelodier kombineres i en polyfoni, hvor det klanglige resultat bringer mindelser om senromantik, Scriabin, Messiaen og Hindemith.