Asbjørn Eriksen
Asbjørn Eriksen er fødd i Trondheim i 1948 der han òg bur. Er utdanna som bibliotekar og filolog med musikk som eit av faga. Før han vart pensjonist jobba han som bibliotekar i vel tjue år. Har teke kurs i komposisjon og satslære ved Institutt for musikk ved NTNU. Skriv litt musikk og dikt.