Anders Løberg
Anders Løberg er fra Ottestad utenfor Hamar. Jobber nå som kantor i 100 prosent stilling i Sør-Aurdal i Valdres, og er eneste organist i denne kommunen i 5 sokn. Før det jobbet han som organistvikar i Hamar kirkelige fellesråd. Han studerte kirkemusikk ved NTNU institutt for musikk i Trondheim i 5 år og var ferdig utdannet i 2011. Gikk også et år på Toneheim folkehøgskole etter videregående.