Anders Robert Sandvik
Født i 1959 . Kommer fra Eide på nordmøre. Er organist i Eide menighet og har vært ansatt siden 1986 i 100% stilling. Leder/dirigerer Eide menighets 2 barnekor og kantorigruppe

Fikk sin grunnopplæring hos Knut Aambø i Molde domkirke i ungdomsskolealder. Startet sin grunnutdannelse ved Toneim Folkehøgskole ved Hamar med forhenværende domorganist Ragnar Røgeberg i orgelspill.
Har sin kirkemusikalske utdannelse fra Bergen Musikkonservatorium 1977 – 1981 med Tor Grønn som lærer i orgelspill.
Har undervist i musikk på grunnskole og ungdomsskole nivå samt undervist på messinginstrumenter i kulturskolen.
Har i flere perioder dirigert blandet kor, gospelkor, storband, skolekorps og voksenkorps (janitsjar).