Egon Askvik
(1958-2016)
Wikipedia:
 
Egon Askvik (1958-2016), prest musikar og forfattar, sto bak omsettinga av We shall
never die - kamp- og lovsanger frå Sør-Afrika i 1986. Han bidrog med omsettinga av salmen "Gå du
med oss, for vegen er lang" i Norsk Salmebok 2013. Askvik gav ut boka Skatten og perlene med
ressursbok for konfirmantar i 2004. Han var produsent og medverka på plata Gladværugt - julesong
frå Sogn som kom ut i 2010, og plata Over Stjernebru som kom ut hausten 2016. Han fekk nasjonal
merksemd for å ha skrive boka Kyrkjefolk med portrett av hundre sokneborn i alderen 0-100 sitt
forhold til kyrkja. Egon Askvik fekk Lindås kommune sin kulturpris i 1977 og Leikangerprisen
i 2016. Han mottok Johan Nordahl Bruun-prisen posthumt i januar 2017.