Conrad Baden
(1908-1989)
Wikipedia:
 

CONRAD BADEN 1908-89
Conrad Badens musikk er representativ for skiftende strømninger i norsk musikkliv gjennom seksti år.
Etter 30- og 40-tallets romantikk og impresjonisme og 50-tallets neoklassisisme ble Baden fra 60-årene av preget av den klanglige radikaliseringen i samtidsmusikken, inspirert av tolvtoneteknikk og ekspresjonisme.
Som kirkemusiker var han en foregangsmann i stilskiftet omkring 1950 da senromantikken måtte vike for en ny bevissthet om verdiene i Luthertiden og barokken. Han ble en viktig bidragsyter til en ny norsk kirkemusikk med sine verker for kor og for orgel og salmer. I tillegg til 33 rene orgelverker komponerte han verker for fiolin og orgel og for obo og orgel.

Som teorilærer i harmonilære og kontrapunkt (også kalt Conrad-punkt!) på Musikkonservatoriet og Norges Musikkhøgskole ble han veiviser og inspirator for nye generasjoner. Også som kritiker og skribent var han en viktig røst i norsk musikkliv.

Torkil Baden utga i 2020: Conrad Baden - komponist, kirkemusiker, konservatorielærer og kritiker. Biografi med verkliste. Den inneholder en oppdatert fortegnelse over Badens 146 verker med gjennom en kronologisk verkliste og også en verkliste for orkester, kor, kammermusikk, klaver, orgel og solosang. Boken er gratis tilgjengelig gjennom nettsidene til Universitetet i Oslo.
https://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/norgesmusikk/musikkhistarkiv/publikasjoner/baden_conrad_biografi_verker.pdf.
Den er også publisert og gratis tilgjengelig gjennom Norges Musikkhøgskole .
https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/2675867
Wikipedia har en biografisk oversikt og verklister, bl.a. koralbundne orgelverker ordnet etter koralens navn. https://no.wikipedia.org/wiki/Conrad_Baden