Conrad Baden
(1908-1989)
Wikipedia:
 

CONRAD BADEN 1908-89
Conrad Badens musikk er representativ for skiftende strømninger i norsk musikkliv gjennom seksti år.
Etter 30- og 40-tallets romantikk og impresjonisme og 50-tallets neoklassisisme ble Baden fra 60-årene av preget av den klanglige radikaliseringen i samtidsmusikken, inspirert av tolvtoneteknikk og ekspresjonisme.
Som kirkemusiker var han en foregangsmann i stilskiftet omkring 1950 da senromantikken måtte vike for en ny bevissthet om verdiene i Luthertiden og barokken. Han ble en viktig bidragsyter til en ny norsk kirkemusikk med sine verker for kor og for orgel og salmer. I tillegg til 33 rene orgelverker komponerte han verker for fiolin og orgel og for obo og orgel.

Som teorilærer i harmonilære og kontrapunkt (også kalt Conrad-punkt!) på Musikkonservatoriet og Norges Musikkhøgskole ble han veiviser og inspirator for nye generasjoner. Også som kritiker og skribent var han en viktig røst i norsk musikkliv.

Torkil Baden utga i 2020: Conrad Baden - komponist, kirkemusiker, konservatorielærer og kritiker. Biografi med verkliste. Den inneholder en oppdatert fortegnelse over Badens 146 verker med gjennom en kronologisk verkliste og også en verkliste for orkester, kor, kammermusikk, klaver, orgel og solosang. Boken er gratis tilgjengelig gjennom nettsidene til Universitetet i Oslo.
https://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/norgesmusikk/musikkhistarkiv/publikasjoner/baden_conrad_biografi_verker.pdf.
Den er også publisert og gratis tilgjengelig gjennom Norges Musikkhøgskole .
https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/2675867
Wikipedia har en biografisk oversikt og verklister, bl.a. koralbundne orgelverker ordnet etter koralens navn. https://no.wikipedia.org/wiki/Conrad_Baden


Alene Gud i himmerik(N13-276BaC01F)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
900-t / Hos Valentin Schumann 1539
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2020-06-10
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alene Gud i himmerik(N13-276BaC02F)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
900-t / Hos Valentin Schumann 1539
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2020-06-10
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alene Gud i himmerik(N13-276BaC03F)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
900-t / Hos Valentin Schumann 1539
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2020-06-10
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alene Gud i himmerik(N13-276BaC04F)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
900-t / Hos Valentin Schumann 1539
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2020-06-10
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alltid freidig når du går(N13-415BaC01C)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Weyse, Christopher Ernst Frederik
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-02-10
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alltid freidig når du går(N13-415BaC01D)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Weyse, Christopher Ernst Frederik
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-02-10
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alltid freidig når du går(N13-415BaC02C)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Weyse, Christopher Ernst Frederik
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2020-09-09
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

Alltid freidig når du går(N13-415BaC02D)
Produktkategorier
Permen
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Weyse, Christopher Ernst Frederik
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2020-09-09
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AN WASSERFLÜSSEN BABYLON(T-AnWaBaC01Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Dachstein, Wolfgang
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2015-06-21
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AN WASSERFLÜSSEN BABYLON(T-AnWaBaC02Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Dachstein, Wolfgang
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2015-06-21
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AN WASSERFLÜSSEN BABYLON(T-AnWaBaC03Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Dachstein, Wolfgang
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2015-06-21
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUF MEINEN LIEBEN GOTT(T-AufMeiBaC01d)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Regnart, Jakob
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2015-12-23
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

AUF MEINEN LIEBEN GOTT(T-AufMeiBaC01e)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Regnart, Jakob
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2015-12-23
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BETHANY (Mason)(T-BethMasBaC01Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Mason, Lowell
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-02-09
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BETHANY (Mason)(T-BethMasBaC01F)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Mason, Lowell
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-02-09
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BETHANY (Mason)(T-BethMasBaC02Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Mason, Lowell
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-02-09
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BETHANY (Mason)(T-BethMasBaC02F)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Mason, Lowell
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-02-09
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BLOMSTERTID(T-BlomsteBaC01Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Swedish Folk Tune
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-07-04
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BLOMSTERTID(T-BlomsteBaC01F)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Swedish Folk Tune
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-07-04
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BLOMSTERTID(T-BlomsteBaC02Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Swedish Folk Tune
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-07-04
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

BLOMSTERTID(T-BlomsteBaC02F)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Swedish Folk Tune
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-07-04
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

CHRISTUS, DER IST MEIN LEBEN(T-ChrDeIsBaC01D)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Vulpius, Melchior
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-11-08
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

CHRISTUS, DER IST MEIN LEBEN(T-ChrDeIsBaC01Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Komponist
Vulpius, Melchior
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-11-08
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
15,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

CRUSADERS' HYMN(T-CruHymBaC01D)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-01-12
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
20,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock

CRUSADERS' HYMN(T-CruHymBaC01Eb)
Produktkategorier
Organ - Chorale Preludes
Instrument
Orgel
Arrangør
Baden, Conrad
Redaktør
Munthe-Kaas, Geir
Utgivelsesdato
2016-01-12
Utgiver
Cantando Musikkforlag
Produkt type
Digital vare
(PDF)
20,00 NOK
(inkl. 25% MVA)
Lagersaldo
In stock