Kjell Bjarne Svanæs
Kjell Bjarne Svanæs, f. 1944 i Egersund.
Lærerskole musikklinje, Bergen off. lærerskole 1963.
Eksamen i Kirkemusikk II fra Bergen musikkonservatorium, 1975.
Orgellærer var Tor Grønn.
Lærer i kontrapunkt: Trygve Fischer.
Komposisjon Kjetil Hvoslev.
Korkomponering og arrangering: Leland B. Saetern
Har vært organist i Hauge i Dalane - Vaksdal - Alta – Harstad – Sandnes og Egerrsund.
Vigslet til kantor i Stavanger 1998.
Aktiv som kordirigent for såvel barn som voksne. Vært aktiv som kursholder for Norges kirkesangforbund.
Vært med å redigere samlingene Ung Kirkesang 1 – 4 og Norsk Kantoribok, IV – V og VI.
Har komponert for barnekor, voksenkor, orgel m.m. Av større verk nevnes Stjernevandring i 2008 (fremført under Stavanger 2008) og musikkspillet Skapergleden fra 2009.