Eyvind Skeie
(1947-)
E-post:
 
Nettsted:
 
Født 5. november 1947 i Bergen.
Oppvokst på Askøy utenfor Bergen hvor hans far, Arne Skeie, var prest.
Examen Artium fra Bergen Katedralskole 1967, latinlinjen med gresk. Forberedende prøver av Universitet i Bergen høsten 1967.
Student med Menighetsfakultetet fra vårsemesteret 1968. Teologisk embetseksamen høsten 1972. Redaksjonssekretær og filmanmelder i Ukeavisen Vår Kirke våren 1973.
Praktisk teologisk seminar ved Menighetsfakultetet høsten 1973/våren 1974.
Ordinert av biskopen i Bjørgvin våren 1974.
Feltprest Terningmoen, Elverum, 1974/1975.
Residerende kapellan i Tromsøysund, senere omgjort til Grønnåsen menighet, fra 1975 til 1980.
Redaktør i ukeavisen Vår Kirke 1980-1982.
Initiativtaker og første leder av Bymisjonssenteret på Tøyen 1983-1985. Medarbeider i Kirkens Bymisjon frem til 1987. Halv stilling som kapellan ved Oslo Domkirke 1986/87.
Forfatter og prest fra 1987 og til dags dato.
Gift i 1969 med Gerd Skeie, født Rasmussen.
Barn: Siri (1971), Solveig (1972), Gisle (1974), Eyvind Andreas (1976), Sindre (1978).
Foto: Klaus E. Krogh