Per Lønning
(1928-2016)
Wikipedia:
 
Teolog og geistlig. Foreldre: Førstefullmektig Per Lønning (1898–1974) og Anna Gurine Strømø (1895–1966). Gift 23.6.1951 med Ingunn Bartz-Johannessen (5.8.1929–), datter av direktør Torodd Bartz-Johannessen (1895–1959) og Haldis Lampe (1898–1990). Bror av Inge Lønning (1938–2013).

Per Lønning er en av Den norske kirkes aller betydeligste og mest markante profiler i annen halvdel av 1900-tallet. Han har vært biskop i Borg og Bjørgvin bispedømmer, professor i Oslo og Strasbourg, stortingsmann for Høyre og gjennom alle år en engasjert, poengtert og stridsglad samfunnsdebattant.