KURBANOV ALEXEY
(1971-)

Tittel

Organist
 
<div class="info_section">Faktura adresse:</div><div class="info_value">Hjortåslia 31 B<br/>6690 Aure<br/>Norway<br/></div><div class="spacer"> </div>
E-post:
 
Faktura e-post:
 
Nettsted:
 
Bankkonto:
4068.10.30613
 
Alexey E. Kurbanov er organist, pianist og komponist. Han er i dag (sidan 2000) organist og musikklærar i Aure (Møre og Romsdal, Noreg).

Fødd i 1971 i den gamle vikinghovudstaden Novgorod (Holmgard) i Gardarike (Russland, Sovjetunionen). Utdanna frå ein av verdas beste musikkinstitusjonar - Leningrad/St. Petersburg Rimsky-Korsakov Musikkonservatoriet, ogso frå Rotterdams Conservatorium. Kunstvitskapskandidat.

Alex hev komponert ca. 180 verk for forskjellege instrumentale og vokale setnader.

Sidan 1984 hev han drive med konsertverksemd i Sovjet/Russland, Noreg og andre land, båe solo og i samarbeid med fleire andre musikarar. Han spelar forskjellege tangentinstrument: orgel, piano, harmonium, cembalo og klavikord. Han spelar musikk i nesten alle slags sjangrar, frå klassisk til slager- og filmmusikk.

Alex deltok i diverse musikkprosjekt (m.m. i musikalen "Spelmann på taket", 2001, Aure og Brekstad), i samling av folkemusikkboka "Enno så segla ho Magnill", Nordmøre Mållag, 2002. Han er aktiv målmann og mållagsmedlem.

Han er óg medlem i St. Petersburg Union of Composers, Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft, TONO, GRAMO, MFO, GramArt, Det Norske Orgelselskap, Svenska Orgelsällskapet, EPTA Noreg, Trondheim Kammermusikalske Selskap, Griegselskapet i Oslo og FolkOrg (lokallag - Nordmøre Spelmannslag).

Alex er tildelt Kuilturprisen for Aure kommune for året 2009.

Han hev spelt inn piano-CD "Vintermusikkens store perler" (2008) og dessutan medverka på Nordmøre Spelmannslag sin jubileums-CD "...og slåtten klang døyvd i moll" (2012).


UTDANNING:

- 1980 – 1986: Rachmaninoff musikkskule, Novgorod, piano (lærar – T. Konkova) og fakultativ i komposisjon (lærar – B. Zorin)

- 1986 – 1990: Spesialisert musikkskule-lyceum, Leningrad, komposisjon (lærar – S. Wolfensohn), musikkteori (lærar – S. Belkina), piano (lærar – N. Brovermann) og fakultativ i orgel (lærar – O. Minkina)

- 1990 – 1995: Hovudstudium ved Rimsky-Korsakov Musikkonservatoriet, Leningrad/St. Petersburg, 1990 – 1995, komposisjon hjå professor A. Mnatsakanian og orgel hjå professor N. Oxentian. Diplom ”magna cum laude”

- 1993 – 1994: Utvekslingsstudent ved Rotterdams Conservatorium, Rotterdam, Nederland, orgel (lærar – B. Winsemius), improvisajon (lærar – A.J. Keijzer), komposisjon (lærar – K. de Vries) og piano (lærar – C.H. Steinroth)

- 1995 – 1998: Etterhøgutdanning ved Rimsky-Korsakov Musikkonservatoriet, St. Petersburg, orgel hjå professor N. Oxentian og fakultativ i cembalo hjå dosent E. Seredinskaya. Musikkavhandling hjå prof. dr. S. Hentova

- 27. mars 2000 forsvarte Alex avhandlinga "Russisk orgelmusikkutvikling 1960-åra til 1990-åra" ved musikkonservatoriet i St. Petersburg. Fekk kunstvitskapskandidatgrad

Alex hev óg delteke i diverse seminara og mesterklasser i orgel, cembalo og piano, m.m. i seminar for kyrkjemusikarar i Bergen (2005), Göteborg International Organ Academy (Göteborg, Sverige, 2004, 2006 og 2007) og Smarano Organ and Clavichord Academy (Smarano, Italia, 2008 - 2010 og 2014).