Sophia Blum
(1971-)
Sophia Blum (1971) er født og oppvokst i Gøteborg. Hun har blokkfløyte- og pianolærereksamen fra Ingesunds musikkhøgskola i Sverige, er utdannet kantor og har studert dirigering ved NMH.

Hun har jobbet som organist og pianolærer i Sverige, men har siden 1999 bodd i Norge. Her har hun vært organist på Hurum og i Manglerud kirke i Oslo, samt pianolærer i Hurum kulturskole og privat i Oslo.
Gjennom alle yrkesaktive år har kor vært en viktig del, og hun har vært dirigent for både barnekor, blandakor og damekor. Sophia har skrevet mange arrangement til korene hun har hatt. Målet er å skrive velklingende og sangbart for damekor.